Miðflokkurinn gagnrýnir harðlega ráðstafanir ríkisstjórnarinnar sem fram koma í frumvarpi um ýmsar breytingar á lögum vegna fjárlaga sem nú liggur fyrir Alþingi.

Sérstaklega eru ámælisverðar tillögur ríkisstjórnarinnar um hækkanir á krónutöluliðum sem ýta undir verðbólgu og ganga þvert gegn markmiðum sem sett eru fram í stjórnarsáttmála og gera það að verkum að ríkið er leiðandi í verðlagshækkunum, sem og áform um að halda tryggingagjaldi óbreyttu þvert á samkomulag fjármála- og efnahagsráðherra við Samtök atvinnulífsins frá 2016, sem og að ráðist skuli í hækkun fjármagnstekjuskatts án þess að samtímis sé lögð til breyting á uppgjörsaðferð sem þó er tekið fram í stjórnarsáttmála.

Í nefndaráliti Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar formanns Miðflokksins um frumvarpið segir meðal annars:
(sjá nefndarálitið í heild hér: http://www.althingi.is/altext/148/s/0084.html)

„Margþættar hækkanir sem ríkisstjórnin boðar á krónutöluliðum eru til þess fallnar að ýta undir verðbólgu og falla illa að áformum stjórnvalda um að vera ekki leiðandi í verðlagshækkunum, áformum um afnám verðtryggingar og niðurstöðum skýrslu nefndar um leiðir til að sporna gegn sjálfvirkum vísitöluhækkunum sem forsætisráðherra skipaði í júlí 2014. 1 Krónutöluhækkanir á borð við þær sem ríkisstjórnin boðar hafa augljós víxlverkandi áhrif til almennra verðhækkana í landinu og hafa í för með sér hækkanir verðtryggðra lána heimilanna.

Þriðja minni hluta þykir sæta furðu að á tímum fordæmalausrar uppsveiflu í efnahagsmálum gangi ríkisstjórnin fram með eintómum skatta- og gjaldahækkunum og auknum álögum án þess að á móti komi engin einasta lækkun. Mestri furðu sætir þar að tryggingagjald haldist óbreytt, líkt og minnst var á í inngangi, þrátt fyrir augljóst svigrúm til lækkunar þess, vegna þverrandi atvinnuleysis og góðrar stöðu ríkissjóðs, og stríðir gegn samkomulagi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Samtök atvinnulífsins undirrituðu í janúar 2016 um lækkun þess til fyrra horfs í áföngum. Á grundvelli þessa samkomulags undirrituðu Samtök atvinnulífsins kjarasamning við ASÍ sumarið 2016. Þvert gegn loforðinu helst tryggingagjald ekki aðeins óbreytt heldur aukast álögur á fyrirtæki enn frekar vegna samspils tryggingagjalds og aukins framlags vinnuveitenda í lífeyrissjóði sem mælt er fyrir um í frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 2018. Eðli málsins samkvæmt bitna svikin loforð og auknar álögur verst á litlum og meðalstórum fyrirtækjum.

Auk alls þessa þykir 3. minni hluta rétt að gagnrýna það ógagnsæi í ríkisfjármálum sem felst í frumvarpi því sem hér er til umfjöllunar og fjárlagafrumvarpi. Verulega skortir á fyrirsjáanleika um framhaldið og nægir þar að nefna hækkun fjármagnstekjuskatts án þess að samtímis sé ráðist í breytingu á uppgjörsaðferð líkt og þó er minnst á í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar, sem og óvissu um enn frekari hækkun og fjölgun svokallaðra grænna skatta.

Að öllu ofangreindu virtu lýsir 3. minni hluti yfir andstöðu við frumvarpið.“