Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins kynnti kosningaáherslur flokksins
fyrir alþingiskosningarnar 2017 á opnum fundi í Rúgbrauðsgerðinni þann 15. október. Hægt er að horfa á myndband af kynningu hans á facebook síðu miðflokksins hér: https://www.facebook.com/midflokkur/videos/142242226394969/

Hér að neðan má finna þau grunnstefnuatriði sem Miðflokkurinn kynnti fyrir kosningarnar í október 2017 en hafa ber í huga að flokkurinn er nýstofnaður og hefur ekki komið saman á landsþingi til að setja sér heildarstefnu í öllum málaflokkum. Við viljum gjarnan heyra í ykkur þegar þar að kemur.

 

Fjámálakerfið

Við ætlum að klára endurskipulagningu fjármálakerfisins og byggja upp fjármálakerfi sem þjónustar almenning, ekki öfugt

Við ætlum að nýta forkaupsrétt ríkisins á Arionbanka svo hægt sé að endurskipuleggja fjármálakerfið

Við ætlum að láta Landsbankann leiða fjármálakerfið inn í breyttan heim með lægri vöxtum

Við ætlum að afhenda Íslendingum 1/3 hlutabréfa í Arionbanka

Við ætlum að sjá til þess að hagstjórnartæki Seðlabankans hafi betri áhrif – án verðtryggingar

Við ætlum að selja Íslandsbanka til erlends banka til að auka samkeppni í bankaþjónustu á Íslandi

Við ætlum að stofna dótturbanka Landsbankans til að bjóða lægri vexti og betri kjör fyrir fólkið í landinu

 

Atvinnumál

Við ætlum að lækka tryggingagjald til samræmis við atvinnustig og lækka það meira fyrir fyrstu 10 starfsmenn fyrirtækis

Við ætlum að tryggja samkeppnishæfni ferðaþjónustunnar og eyða óvissu um starfsumhverfi hennar

Við ætlum að eyða óvissu um framtíð ferðaþjónustunnar

Við ætlum að ljósleiðaravæða landið allt til að auka atvinnumöguleika allra íbúa samfélagsins

Við ætlum að styðja við íslenskan landbúnað og þróa hann í samráði við hagaðila.


Byggðamál

Við ætlum að snúa margra áratuga dýrri vörn í byggðarmálum í arðbæra sókn fyrir Ísland allt

Við ætlum að stjórna heildaruppbyggingu landsins frá einum stað svo ábyrgðin sé skýr

Við ætlum að vinna í og hrinda í framkvæmd heildaráætlun í uppbyggingu fyrir Ísland allt

Við ætlum að leysa vanda sauðfjárbænda til að tryggja að samfélögin á landsbyggðinni haldi styrk sínum

Við ætlum að nýta sóknarfærin í íslenskum landbúnaði og þróa hann í samstarfi við góðar samgöngur

 

Evrópumál

Við teljum að hagsmunum Íslands sé betur borgið utan Evrópusambandsins

 

Heilbrigðismál

Við ætlum að byggja nýjan spítala á betri stað og búa þannig til aðalaðandi vinnustað sem stuðlar að betri líðan sjúklinga

Við ætlum að auka forvarnir sérstaklega því þær eru besta sparnaðarráðið í heilbrigðiskerfinu

Við ætlum að efla á ný heilsugæslu og sérfræðilækningar á landsbyggðinni

Við ætlum að byggja hjúkrunarheimili og tengja þau betur við sterkari þjónustu heilsugæslunnar

 

Húsnæðismál

Við ætlum að koma á eðlilegu vaxtastigi í fjármálakerfi fyrir fólk, til að búa ti lbetri húsnæðismarkað

Við ætlum að fjölga íbúðum á vegum leigu- og búseturéttarfélaga sem eru rekin án hagnaðarsjónarmiða

Við ætlum að láta Íbúðalánasjóð gegna félagslegu hlutverki og veita óverðtryggð lán

Við ætlum að gera átak í byggingu þjónustuíbúða, bæta heimahjúkrun og fjölga hjúkrunarrýmum

 

Jafnréttismál

Við ætlum að styrkja stöðu Íslands sem leiðandi ríkis á sviði jafnréttis og beita henni markvisst til að efla kynjajafnrétti annarsstaðar í heiminum.

Við ætlum að efla jafnrétti því ekkert ríki getur verið fullþróað án jafnréttis kynjanna.

 

Lýðheilsa og forvarnir

Við ætlum að halda áfram með það lýðheilsustarf sem hófst með stofnun ráðherranefndar um lýðheilsu 2014

Við ætlum að að auka jöfnuð til heilbrigðis, vellíðunar, öryggis og aðbúnaðar alla Íslendinga frá vöggu til grafar. Almenningur verði meðvitaður um ábyrgð á eigin heilsu

Við ætlum að að efla fræðslu til foreldra um heppilegar uppeldisaðferðir sem byggja á gagnreyndri þekkingu um viðbrögð við hegðun barna og unglinga. Þannig verður hægt að hafa áhrif á heppilegan lífsstíl, hreyfingu, mataræði, slökun og sporna við lífstílstengdum sjúkdómum

Við ætlum að efla lýðheilsustarf á vinnustöðum, sem setji sér lýðheilsustefnu og framkvæmdaáætlun þannig að allir starfsmenn búi við lýðheilsusamlegt vinnuumhverfi

Við ætlum að hvetja til aukinnar hreyfingar eldri Íslendinga

Við ætlum að auka framlög til forvarna í samstarfi við íþróttahreyfinguna og frjáls félagasamtök

 

Löggæslumál

Við ætlum að stórauka framlög til löggæslunnar því það kemur öllu samfélaginu til góða

 

Menntamál

Við ætlum að styðja menningararf um allt land því það á að vera eftirsóknarvert að búa á landsbyggðinni

Við ætlum að endurskoða námslánakerfið með hliðsjón af því sem hefur virkað best á Norðurlöndunum

Við ætlum að styðja sérstaklega við iðn- og tækninám í framhalds- og háskólum með fjármagni og samstarfi

 

Samgöngumál

Við ætlum að tryggja flugvöllin áfram í Vatnsmýrinni, samgöngumiðstöð fyrir alla landsmenn

Við ætlum að iðurgreiða innanlandsflug þvi allir í samfélaginu eiga að búa við góðar samgöngur

Við ætlum að standa vörð um öruggt sjúkraflug fyrir alla landsmenn

 

Sjávarútvegsmál

Við ætlum að setja ákvæði í stjórnarskrá um þjóðareign á auðlindinni

Við ætlum að endurskoða hvernig gjaldtöku á náttúruauðlindum er háttað.

Við ætlum að auka stöðugleika í rekstarumhverfi sjávarútvegsins

 

Skattamál

Við ætlum að innleiða skattalega hvata fyrir fólk og fyrirtæki utan höfuðborgarsvæðisins

Við ætlum að stöðva verðtryggingu á neytendalánum með breytingum í fjármálakerfinu

Við ætlum að lækka tryggingagjald og lækka það meira fyrir fyrstu 10 starfsmenn fyrirtækisins

Við ætlum að endurgreiða virðisaukaskatt af byggingu húsnæðis á “köldum svæðum”

 

Stjórnarskrámál

Við ætlum að endurskoða stjornarskrána í köflum á næstu tveim kjörtímabilum.

Við ætlum að beita okkur fyrir ákvæðum um beint lýðræði og borgarafrumkvæði í stjórnarskrá.

 

Umhverfismál

Við ætlum að gera ísland tilbúið fyrir framtíðina með markvissum aðgerðum í átt að rafbílavæðingu um allt land

Við ætlum að setja og framkvæma heildarstefnu varðandi orkuskipti í samgöngum á Íslandi

Við ætlum að fylgja áætlun Íslands í samræmi við COP21 Parísarsáttmálann um loftslagsmál

Við ætlum að efla samstarf ríkisins við fyrirtæki og sveitarfélög um kolefnisjöfnn og endureimt votlendis

 

Velferðarmál

Við ætlum að tryggja að atvinnutekjur skerði ekki lífeyrisgreiðslur

Við ætlum að tryggja að lágmarkslífeyrir fylgi lágmarkslaunum

Við ætlum að gera ríkinu skylt að uppfylla ákveðið þjónustustig um land allt