Oft er talað um að bregðast verði við þeirri þróun að öll þjónusta við landsmenn endi á suðvesturhorninu, að öllu sé stýrt þaðan. Þá er einnig vitað að fólk hefur mátt flytja frá heimabyggð til þess að eiga kost á viðunandi grunnþjónustu, þannig að öryggi verði tryggt. Þetta er þróun sem gengur ekki lengur ef við ætlum að halda öllu landinu í byggð.

Við vitum hvað þarf til, við vitum að fullnægjandi heilsugæsla leiðir til aukins öryggis íbúa og gerir að verkum að fólk vill búa áfram þar sem það veit að það nýtur sjálfsagðrar grunnþjónustu. Það er líka vitað að ef vel er að verki staðið þá minnkar það álag á aðra og dýrari þjónustu í heilbrigðiskerfinu.

Það er sérstaklega mikilvægt að heilsugæslunni um allt land sé tryggð mönnun og aðstaða sé einnig til staðar til þess að sinna geðrænum og sálfélagslegum vanda allra einstaklinga en sú aðstaða er ekki fullnægjandi og sérstaklega er henni ábótavant á landsbyggðinni. Sérfræðiþjónusta á sviði geðræktar er ekki tryggð og snúa verður við þeirri þróun án tafar.

Innan heilsugæslunnar rúmast forvarnir og þær eru mikilvægar og þess vegna þarf að standa vel að þeim innan heilsugæslunnar. Öflug heilsugæsla er hornsteinn í hverju samfélagi og mikilvægt er að hlúa vel að henni eins og lög gera ráð fyrir, heilsugæslan á að vera fyrsti viðkomustaður einstaklinga innan heilbrigðiskerfisins.

Að þessu sögðu verður að minnast á að heilsugæslan þarf rými og aðstæður til þess að standa að heimahjúkrun í auknum mæli. Það gerir fleira fólki kleift að búa lengur á heimilum sínum og dregur úr þörf fyrir rými á hjúkrunarheimilum. Ljóst er þó að hefja verður byggingu hjúkrunarheimila af fullum krafti til að taka á viðvarandi og fyrirsjáanlegri þörf. Ennfremur má benda á að með því að styrkja stöðu heilsugæslunnar, allt frá forvörnum til sjálfsagðrar grunnþjónustu skapast grundvöllur fyrir áframhaldandi búsetu í heimabyggð.

Þorgrímur Sigmundsson skipar 3. sæti á lista Miðflokksins í Norðaustur-kjördæmi

Anna Kolbrún Árnadóttir skipar 2. sæti Miðflokksins í Norðausturkjördæmi.