Almennar upplýsingar um atkvæðagreiðslu utan kjörfundar má nálgast á vefnum www.kosning.is.


Tengiliðir framboða Miðflokksins vegna atkvæðagreiðslu utan kjörfundar 2018:

Reykjavík
Kristín Jóna Grétarsdóttir | kristin@titus.is | s: 896-4740

Kópavogur
Einar Baldursson | einarb@vatnsendaskoli.is | s: 899-5034

Hafnarfjörður
Bjarney Grendal Jóhannesdóttir | bjarney@kopavogur.is | s: 847-1094

Garðabær
Aðalsteinn Magnússon | amagnusson@hlusta.is | s: 898-4396

Mosfellsbær
Sigurrós Kristín Indriðadóttir | sigurroskr@gmail.com | s: 849-7455

Seltjarnarnes
Þorsteinn Sæmundsson | thorsteinnbaldur@gmail.com | s: 897-9559

Akranes
Hafþór Pálsson | hafthorp@gmail.com | s: 896-3159

Akureyri
Regína Helgadóttir | reginahelga@simnet.is | s: 863-1250

Fljótsdalshérað
Björn Ármann | xmherad@gmail.com | s: 623-0861

Fjarðabyggð
Alma Sigríðar Sigurbjörnsdóttir | almabibba@gmail.com | s: 845-5874

Árborg
Baldur Róbertsson | br-flutningar@gmail.com | s: 662-1110

Grindavík
Gunnar Már Gunnarsson | gunnarmg@sjova.is | s: 865-2900

Reykjanesbær
Kristján Karl Meekosha | kristjan.meekosha@gmail.com | s: 773-5181


Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar fer fram á eftirfarandi stöðum:

Hjá sýslumönnum um allt land, á aðalskrifstofum eða í útibúum þeirra. Þá getur sýslumaður einnig ákveðið að atkvæðagreiðsla fari fram á sérstökum kjörstað í umdæminu. Sýslumenn auglýsa hvar og hvenær atkvæðagreiðsla utan kjörfundar getur farið fram. Upplýsingar frá öllum sýslumannsembættum landsins um kjörstaði og afgreiðslutíma vegna atkvæðagreiðslu utan kjörfundar má nálgast á vefsíðu sýslumanna.

Erlendis: 

Á skrifstofu sendiráðs, í sendiræðisskrifstofu eða í skrifstofu kjörræðismanns samkvæmt nánari ákvörðun utanríkisráðuneytisins. Utanríkisráðuneytið getur þó ákveðið að atkvæðagreiðsla utan kjörfundar fari fram á öðrum stöðum erlendis. Utanríkisráðuneytið annast afgreiðslu kjörgagna til kjörstjóra erlendis og auglýsir hvar og hvenær atkvæðagreiðsla geti farið fram.

Á sjúkrahúsum, dvalarheimilum aldraðra, stofnunum fyrir fatlað fólk og í fangelsum: Kjósanda, sem er til meðferðar á sjúkrahúsi eða vistmaður þar, eða er heimilismaður á dvalarheimili aldraðra eða stofnun fyrir fatlað fólk, er heimilt að greiða atkvæði á stofnuninni. Hið sama gildir um fangelsi og vistmenn þeirra. Slík atkvæðagreiðsla skal fara fram á þeim tíma sem kjörstjóri ákveður, á sjúkrahúsi sem næst kjördegi, að höfðu samráði við stjórn stofnunar. Hún má þó ekki fara fram fyrr en í fyrsta lagi þremur vikum fyrir kjördag.

Í heimahúsi: Kjósanda, sem ekki getur sótt kjörfund á kjördegi vegna sjúkdóms, fötlunar eða barnsburðar, er heimilt að greiða atkvæði í heimahúsi nema hann eigi kost á að greiða atkvæði á stofnun, samanber framangreint. Ósk um að greiða atkvæði í heimahúsi skal vera skrifleg og studd vottorði lögráða manns um hagi kjósandans. Slík atkvæðagreiðsla má þó ekki fara fram fyrr en í fyrsta lagi þremur vikum fyrir kjördag, en ósk um atkvæðagreiðslu í heimahúsi verður að bera fram við hlutaðeigandi kjörstjóra eigi síðar en fjórum dögum fyrir kjördag, 22. maí 2018, fyrir klukkan 16.

Um borð í íslensku skipi. Kjósandi, sem er í áhöfn eða farþegi um borð í íslensku skipi í siglingum erlendis eða á fjarlægum miðum, má kjósa um borð í skipinu. Skipstjóri eða sá sem hann tilnefnir skal vera kjörstjóri.

Skipstjórar, sem eru kjörstjórar við atkvæðagreiðslu utan kjörfundar, skulu gæta þess að til séu í skipinu fyrir kosningar nægar birgðir kjörgagna til utankjörfundaratkvæðagreiðslu. Það er skylda skipstjóra á íslenskum skipum, þá er fyrirskipaðar eru kosningar, að láta skipshöfnina vita um kjördaginn jafnskjótt og þeir vita um kosninguna.